U bent hier

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Hobbysalon (Madame Creatief)
1. Concept van onze wedstrijd
De wedstrijd wordt georganiseerd door Madame Creatief (Uitgeverij Lannoo nv). Tijdens het Hobbysalon (2018) kunnen deelnemers zich via een iPad of via een papieren wedstrijdreglement registreren en een inschatting maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd van 02/03/2018 t.e.m. 04/03/2018. De 16 personen die onze schiftingsvraag juist beantwoorden of dit antwoord het dichtst benaderen winnen een van onze prijzen. Schiftingsvraag: “Hoeveel unieke deelnames zullen we ontvangen voor deze wedstrijd tijdens het Hobbysalon? (van 2 t.e.m. 4 maart 2018)” Deelnemen kan van 02/03/2018 tot en met 04/03/2018

2 . Looptijd en timing wedstrijd
De wedstrijd loopt op bovenvermelde dagen tijdens de Hobbysalon op de stand van Lannoo Uitgeverij (nr 425)  (Kortrijk expo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk). De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Je mag 1 keer deelnemen per persoon, bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via een e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op de blog-, Twitter- en Facebookpagina van Madame Creatief worden vermeld.

3. Prijzenpot
Bij deze wedstrijd worden 16 winnaars geselecteerd. De winnaars zijn de personen die het juiste antwoord geven op onze schiftingsvraag of dit antwoord als eerste het dichtst benaderen.
Eén persoon kan slechts één prijs winnen gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd. (Van 02/03/2018 tot en met 04/03/2018). Tijdens de wedstrijd maak je kans op 1 van de 16 prijzen hieronder.

»  5 tegoedbonnen van Veritas t.w.v. € 50
»  1 gratis abonnement voor een jaar op La Maison Victor t.w.v. €53,7
»  10 boekenpakketten van Madame Creatief en Forte Creatief t.w.v. €25

De persoon die het antwoord op onze schiftingsvraag als eerste juist heeft beantwoord of als eerste het dichtst heeft benaderd, wint de (nog beschikbare) prijs met de hoogste waarde. Idem voor de tweede, derde, vierde en vijfde t.e.m. 16de persoon die onze schiftingsvraag juist kon beantwoorden of het dichtste kon benaderen.

De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen. Één persoon kan slechts één van bovenstaande prijzen winnen gedurende de looptijd van de wedstrijd. (Dit 02/03/2018-04/03/2018).

4. Deelname aan de wedstrijd
Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van je gegevens (Naam, voornaam, e-mailadres) het beantwoorden van onze schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld kom je niet in aanmerking voor onze prijzen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

5. Bepalen van de winnaar

De winnaars worden na de beurs geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via een e-mail waarin wordt gevraagd om volgende gegevens te bezorgen voor een vlotte overhandiging van de prijs.
- Naam en voornaam winnaar
- Straat + huisnummer
- Postcode
- Woonplaats
- Land
- Telefoonnummer

Deze e-mail mag de winnaar sturen naar uitgeverij.lannoo@lannoo.be.

Elke winnaar heeft 2 weken de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na 2 weken wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op de prijs.

Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord & we zijn niet verplicht om de namen van de winnaars bekend te maken.

6. Toekenning van de prijs
Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

7. Privacy
De gegevens die je in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in een database. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.

Toegang tot jouw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Madame Creeatief zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan en/of te verwerken. Deze informatie zal worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden.